BÖLÜM BİLGİLERİ

Muhasebe ve vergi uygulamalarıİşletme YönetimiDış TicaretTurizm ve Otel İşletmeciliğiElektrikli Ev Cihazları TeknolojisiSağlık Kurumları İşletmeciliği
Muhasebe ve vergi uygulamaları

 

Kontenjanı : 100 ( I. Öğretim 50 / II. Öğretim 50)
Puan Türü : Eşit Ağırlık
Genel Bilgiler Muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi alanlarında uygulama olarak güçlü, tek düzen hesap planı, finans ve mali mevzuat konularında bilgili, bilgisayarda ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanan elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Ayrıca açıköğretim/örgün eğitim yoluyla eğitimlerini lisans düzeyine çıkarıp Mali Müşavir/Yeminli Mali Müşavir olarak kariyer yapmaları konusunda motivasyona ulaşmalarını sağlamak ve mezuniyet sonrasında ilgili kariyer sınırına gelmiş olanlara destek vermek  programın hedefleri arasındadır.
Eğitim Kadrosu Programımız, kendi alanlarında uzman ve tecrübeli öğretim kadrosuyla, pratik ağırlıklı öğretim modelini benimsemiştir.
Eğitim Ortamı *Serbest kullanım ve uygulama laboratuarları öğrencilerin uygulama yapabildikleri 40′ ar kişilik sınıflardan oluşmaktadır.*Laboratuarlarımızda her öğrenciye bir bilgisayar düşmekte ve networkbağlantısı ile öğrencilerimiz istedikleri zaman internete ulaşabilmektedir.
Uygulamalı Eğitim ve Staj *Öğrenciler kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarının muhasebe departmanlarında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin veya Yeminli Mali Müşavirlerin yanında eğitim öğretim süresince  toplamda 30 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler.*Pratik uygulamaların ve girişimcilikle ilgili başarı örneklerinin öğrencilerimiz tarafından yerinde görülmesi için iş dünyasının önde gelen firmalarına iş gezileri yapılmaktadır.*Bazı derslerin uygulamalarının, pratik hayattaki karşılıklarının daha iyi anlaşılması için ilgili sektörlerden uzman kişiler davet edilmekte ve seminerler alınmaktadır.
Mezunlarımız *Hemen iş hayatına atılmak isteyen mezunlarımız, firmaların muhasebe departmanlarında, bankacılık ve finans sektöründe, mali müşavirlik firmalarında görev yapmaktadırlar. *Eğitim hayatına devam etmek isteyen mezunlarımız, Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) aşağıda yazılı bölümlerde öğretim hayatlarına devam edebilmektedirler.*Hem çalışıp, hem de okumaya devam etmek isteyenler ise, Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nün üçüncü sınıfına sınavsız ve doğrudan geçiş yapabilmektedirler. Böylece lisans eğitimlerini tamamlayıp, 3 yıllık bir stajın sonunda Mali Müşavir olabilme yolunu açmış olmaktadırlar.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek 4 Yıllık Lisans Programları
*İşletme  
*Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  
*İşletme Bilgi Yönetimi  
*İşletme Enformatiğİ  
*İşletme – Ekonomi  
*Muhasebe  
*Muhasebe Bilgi Sistemleri  
*Muhasebe ve Finansal Yönetim  
*Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği  
*Uluslararası Finans  
*Uluslararası İşletmecilik  
*Uluslararası Ticaret  
*Uluslararası Ticaret ve Finansman  
*Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 

İşletme Yönetimi

 

Kontenjanı : 50
Puan Türü : Eşit Ağırlık
Genel Bilgiler Hızla küreselleşen günümüz mali piyasaları, ülkelerarası ortak ekonomik bölgelerin ve giderek bütünleşen ekonomik toplulukların ortaya çıkması İthalat-İhracat alanlarını da etkisi altında almaktadır. Dolayısıyla bu mekanizmaların teorik yapısını, faaliyet gösteren kurumları, ve uluslararası bazlı etkenleri bilmeksizin İthalat-İhracat faaliyetlerinin de etkin olmayacağı aşikardır. Bu bölümün ana hedefi, İngilizce dışında bir yabancı dil bilen ve temel işletmecilik nosyonlarını uygulayabilen öğrencilerimize karşılaştırmalı olarak uluslararası ekonomik, politik, kültürel, sosyal, hukuki ve finansal konjonktürün öğretilmesinden ibarettir. Bu yaklaşım küreselleşen bir dünyada etkin bir yönetim için bir önkoşuldur. Ülkenin son dönemdeki gelişmeleri, dış ticaretin kazandığı önem, bu alanda ara eleman ihtiyacını artırmıştır.
Eğitim Kadrosu Programımız, kendi alanlarında uzman ve tecrübeli öğretim kadrosuyla, uygulamalı öğretim modelini benimsemiştir.
Eğitim Ortamı Ders programında uluslararası iktisadi konjonktürün uygulama ağırlıklı teorik boyutları ve bölgesel gelişmelerin değerlendirmesi, uluslararası işletmecilik, ve ticaret boyutlarını destekler niteliktedir. Program ayrıca gelişmekte olan ekonomilere de yeterli derecede yer vermektedir. Böylece öğrencilerimiz, gelişen ve gelişmiş ekonomiler arasındaki farkları geleneksel işletmecilik mantığından hızlı uzaklaşarak liberalleşme yolunda mesafe alan bir piyasa mekanizması mantığı içinde inceleme şansına sahip olacaklardır.
Uygulamalı Eğitim ve Staj Uygulama ağırlıklı dersler, firmaların kendi tesislerinde gerçekleştirilmekte.İş adamları kendi firmalarında veya derslerin ilgili konularında birikimlerini paylaşarak öğrencilerin kişisel vizyonlarını netleştirmelerine katkı sağlamaktadırlar. Derslerinde başarılı ve kariyer danışmanlığı aktiviteleri ile hedeflerini netleştiren öğrencilere nitelikli işletmelerde staj imkanı sağlanmakta, stajını bitiren mezunlarımız bu firmalardan iş teklifleri almaktadırlar.
Mezunlarımız
DGS ile Geçiş Yapılabilecek 4 Yıllık Lisans Programları
* Bankacılık* İşletme Enformatiği* Bankacılık ve Finans* Işletme-Ekonomi* Bankacılık ve Finansman* Sermaye Piyasası* Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri* Uluslararası Finans
* Ekonomi
* Uluslararası İşletmecilik
* Ekonomi ve Finans
* Uluslararası Ticaret
* İktisat
* Uluslararası Ticaret ve Finansman
* İşletme
* Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
* İşletme Bilgi Yönetimi

 

Dış Ticaret
Kontenjanı : 100 (I. Öğretim 50 / II. Öğretim 50)
Puan Türü : Eşit Ağırlık
Genel Bilgiler Temel işletme, ekonomi ve hukuk bilgilerini alan öğrencilerimiz, ilgi alanlarına göre yönetim veya finans konularında birikimlerini kullanma imkanına sahiptirler. Eğitim programı ve düzenlenen sosyal, kültürel aktivite ve seminerler ile öğrencilerin girişimcilik bilgi ve kültürüne sahip olmaları hedeflenmekte; iletişim, hızlı düşünme ve doğru karar verme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerileri geliştirilmektedir.
Eğitim Kadrosu Programımız, kendi alanlarında uzman ve tecrübeli öğretim kadrosuyla, uygulamalı öğretim modelini benimsemiştir.
Eğitim Ortamı İlgili ders ve konular, 50’ar kişilik sınıflarda yürütülmektedir. Örnek olay çözümlemeleri, konu-proje sunumları ve iletişime açık öğretim elemanları öğrencinin derse katılım motivasyonunu arttırmaktadır. Derslerin planlanmasında öğrencinin iş hayatında kullanabileceği bilgilerin aktarılması hedefinin yanında dört yıllık bölümlere geçiş yapan öğrencilerin fakültelere uyumunun kolaylaştırılması da dikkate alınmaktadır. Bilgisayar eğitimi birebir bilgisayarın olduğu güncel donanımlı laboratuvarlarda verilmekte.Her öğrencinin üst seviyede bilgisayar okur yazarı olmasının yanında isteyen öğrencilere; web tasarımı, veri tabanı, ileri excel uygulamaları dersleri de verilmektedir. Günümüz iş dünyasının aradığı insan profilinde sosyal beceriler önemli bir yer tutmaktadır.Bu becerilerin geliştirilmesine imkan sağlayan kampus ortamında seminerler, konferanslar düzenlenmekte, spor etkinlikleri, klup aktiviteleri, kariyer günleri ile potansiyel beceriler açığa çıkartılabilmektedir.
Uygulamalı Eğitim ve Staj Uygulama ağırlıklı dersler, firmaların kendi tesislerinde gerçekleştirilmekte.İş adamları kendi firmalarında veya derslerin ilgili konularında birikimlerini paylaşarak öğrencilerin kişisel vizyonlarını netleştirmelerine katkı sağlamaktadırlar. Derslerinde başarılı ve kariyer danışmanlığı aktiviteleri ile hedeflerini netleştiren öğrencilere nitelikli işletmelerde staj imkanı sağlanmakta, stajını bitiren mezunlarımız bu firmalardan iş teklifleri almaktadırlar.
Mezunlarımız
DGS ile Geçiş Yapılabilecek 4 Yıllık Lisans Programları
 * Bankacılık
* Bankacılık ve Finans
* Bankacılık ve Finansman
* Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri
* İşletme * İşletme Bilgi Yönetimi
* İşletme Öğretmenliği
* Sağlık Kurumları İşletmeciliği
* Sermaye Piyasası
* Muhasebe ve Finansal Yönetim
* Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
* Uluslararası Finans
* Uluslararası İşletmecilik
* Uluslararası Ticaret
* Uluslararası Ticaret ve Finansman
* Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

 

Kontenjanı : 80 ( I. Öğretim 40 / II. Öğretim 40)
Puan Türü : Eşit Ağırlık
Genel Bilgiler Turizm işletmeleri ve bu işletmelerdeki departmanlar hakkında bilgi alan öğrencilerimiz bu birikimlerini turizm işletmelerinde kullanma imkanına sahiptirler. Eğitim programı dışında düzenlenen sosyal ve kültürel aktiviteler,uygulamalı işyeri gezileri,seminerler ve çevre gezileri ile öğrencilerin aldıkları teorik eğitim pekiştirilmekte ve öğrencilerimiz turizm işletmelerini yerinde görerek bu işletmeler hakkında daha iyi bir fikre sahip olmaktadırlar. Ayrıca her sene yüksekokulumuz bünyesinde yapılan turizm panellerinde öğrencilerimiz sektörün önde gelen profesyonelleriyle tanışmakta ve karşılıklı bilgi alışverişi yapabilmektedirler.
Eğitim Kadrosu Programımız, kendi alanlarında uzman ve tecrübeli öğretim kadrosuyla, pratik ağırlıklı öğretim modelini benimsemiştir.
Eğitim Ortamı Teknik imkanlarla donatılmış sınıfların dışında, Bir turizm uygulama sınıfı ve turizm işletmelerinde kullanılan otomasyon sistemlerinin öğretildiği bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.Ayrıca okul dışında çevredeki turizm işletmelerinde de uygulama dersleri yapılmaktadır.
Uygulamalı Eğitim ve Staj Okulumuzda Uygulama eğitimleri için tam donanımlı uygulama mutfağı ile Türk ve Dünya mutfakları yemekleri, gıda hazırlama teknikleri ve yiyecek içecek sunum eğitimleri verilmektedir.Staj eğitimi, Yaz Stajı şeklinde olup, 30 iş günü olarak bölüm ile ilgili Kamu veya Özel kuruluşlarda yapılır.
Mezunlarımız Mezun olan öğrencilerimiz otel işletmelerinin değişik departmanlarında, seyahat acentalarında, havayolu firmalarında ve restaurantlarda rahatlıkla iş bulabilmektedirler.Eğitim hayatına devam etmek isteyen mezunlarımız, Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) aşağıda yazılı bölümlerde öğretim hayatlarına devam edebilmektedirler.Hem çalışıp, hem de okumaya devam etmek isteyenler ise, Açık Öğretim Fakültesi ilgili bölümlerinin  üçüncü sınıfına sınavsız ve doğrudan geçiş yapabilmektedirler.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek 4 Yıllık Lisans Programları
* İşletme* İşletme Enformatiği
* İşletme – Ekonomi
* Konaklama İşletmeciliği
* Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
* Turizm İşletmeciliği
* Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
* Turizm ve Otel İşletmeciliği
* Turizm ve Otelcilik
Elektrikli Ev Cihazları Teknolojisi

 

Kontenjanı : 50 (1. Öğretim 50)
Puan Türü : YGS 1
Genel Bilgiler Elektrik ve Enerji Bölümü altında bulunan Elektrikli Cihaz Teknolojisi programının amacı; mezunlarının endüstrinin cihaz imalatı (buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve bulaşık makinesi vb) işlemlerinde kalifiye eleman olabilmesi ve çalışma güvenini kazanabilmeleri. Elektrikli ev cihazlarının servis sektöründe bakım ve onarım hizmetlerini yapabilmesi, cihazların elektrik resimlerini okuyabilmesi, soğutma elemanlarını ve parçalarını tanıyabilmesi, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara tekniker unvanlı ara eleman yetiştirme doğrultusunda mezunlar veren program olmak.
Eğitim Kadrosu Öğr. Gör. Şevket CANTÜRK (Bölüm Başkanı), Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL, Öğr. Gör. Nebahattin UÇAR
Eğitim Ortamı Sındırgı Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan Ana ve Ek Binalara ek olarak, Programa ait Soğutucular ve İklimlendirme Laboratuvarı, Yıkayıcılar Laboratuvarı ve Elektronik Laboratuvarından oluşur.
Uygulamalı Eğitim ve Staj Staj eğitimi, Yaz Stajı şeklinde olup, 30 iş günü olarak bölüm ile ilgili Kamu veya Özel kuruluşlarda yapılır.
Mezunlarımız Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programından mezun olan öğrenci aşağıdaki davranış ve özellikleri taşır,                                                                          1. Elektrik ve Elektronik Teknolojisinin temel kanun ve ilkelerini öğrenip alanında karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanabilme.  Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanabilme.              2. Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarını kullanarak proje ve sunumlar hazırlayabilme.                                                                         3. Office Program Bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini uygun seviyede kullanabilme.                                                                                               4.  Analog ve dijital elektronik devrelerin analiz ve tasarımını yapabilme. 5. Ev cihazlarında kullanılan elektrik-elektronik komponentler ile mekanik komponentlerin yapısı ve çalışma prensiplerini açıklayabilme , sağlamlık kontrollerini yapabilme.                                                                            6. Ev cihazlarının montajını yapabilme ve cihazların ilk çalışmalarını gerçekleştirip cihazların kullanımını açıklayabilme.                                  7. Ev cihazlarında kullanılan elektronik program kartlarının yapısı , çalışmasını açıklayabilme ve arıza tespitini yapabilme.                                8. Elektrikli ev cihazlarında; elektrik devre elamanlarını ve akış şemalarını kavrayabilme.                                                                          9. Soğutma sektöründeki temel bilgileri kavrayabilme. Soğutma sistemlerinde kullanılan malzemelerin genel yapılarını ve özelliklerini tanıyabilme.                                                                                                    10. AC-DC motorlar, güç kaynakları, trafolar, doğrultucular ve sinyal jeneratörlerinin bakım ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilme.              11. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.                        11. AC-DC motorlar, güç kaynakları, trafolar, doğrultucular ve sinyal jeneratörlerinin bakım ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilme.              12. Elektrik tesisatları ve elektrik tesisat projeleri hakkında bilgi sahibi olabilme.                                                                                                       13. Proje raporu hazırlayabilmek, projenin imalatı takip edip, projeyi gerçekleştirebilme.                                                                                  14. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olabilme, iş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olabilme.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek 4 Yıllık Lisans Programları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Fizik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 

Kontenjanı : 100 (1. Öğretim 50) (2. Öğretim 50)
Puan Türü : YGS 6
Genel Bilgiler
Eğitim Kadrosu Öğr. Gör. Bilge VİLLİ (Bölüm Başkanı), Öğr. Gör. Fulya GÜNGÖR (Koordinatör), Öğr. Gör. Engin YAVAŞ
Eğitim Ortamı
Uygulamalı Eğitim ve Staj Staj eğitimi, Yaz Stajı şeklinde olup, 30 iş günü olarak bölüm ile ilgili Kamu veya Özel kuruluşlarda yapılır.
Mezunlarımız
DGS ile Geçiş Yapılabilecek 4 Yıllık Lisans Programları

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.