STAJ BİLGİSİ

STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 Staj kabul formu ( FR-24-00) indirmek için tıklayın

 Staj dosyasını indirmek için tıklayın

 Staj sözleşme formunu indirmek için tıklayın

Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Yerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğrencilerimizin yapacakları Zorunlu Staj ile ilgili olarak  Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda;
  • Staj süresi 30 iş günüdür.
  • Haftada 6 gün çalışanlar iş yerinden “İş yerimizde Cumartesi günleri de mesai yapılmaktadır” yazısı alarak staj dosyasına eklemelidir.
  • Staj kabul formu ( FR-24-00)nu 3 nüsha olarak düzenleyerek staj yapacağı iş yerine onaylattıktan sonra (kaşe veya mühür) 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ekleyerek en geç 30.05.2017 tarihine kadar staj danışmanına teslim etmelidir.
  • Öğrencilerimize staj yaptıkları dönemde sağlık sigortası primi ödenmekte olduğundan; STAJ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Staj yapmak için gereken belgeleri doldurup öğrenci işlerine teslim eden ancak staj yapmayan öğrenciler için ödenen sağlık primi yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
  • Staj Tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Staj Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

03 Temmuz 2017

11 Ağustos 2017 (haftada 5 İşgünü staj yapanlar)

04 Ağustos 2017 (haftada 6 İşgünü staj yapanlar)

Staj Komisyonu Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı Bölüm Görevi
Öğr. Gör. Hamza ÖZKAN  Müdür Yardımcısı Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Elif ESENLİK Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı Üye
Öğr. Gör. Bilge VİLLİ İşletme Yönetimi Programı Üye
Öğr. Gör. Hamza ÖZKAN Dış Ticaret Programı Üye
Öğr. Gör. Şevket CANTÜRK Elektrik Cihazları Teknolojisi Programı Üye
Öğr. Gör. Dr. Melike GÜL Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Üye

 

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.