YÜKSEKOKUL HAKKINDA

OKULUMUZ HAKKINDA

Yüksekokul 1995-1996 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyete geçirilmiştir. Yüksekokul, Milli Eğitim Bakanlığına ait binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte iken 1999 yılında bir protokol ile Üniversitemize devri yapılmıştır Ayrıca Yüksekokulumuza Sındırgı Kaymakamlığı öncülüğünde tamamı Sındırgı halkının katkılarıyla 700 m2. kullanım alanı olan 8 derslik ve 4 idari odadan oluşan ek bina yapılmıştır. Yüksekokulumuza 400 m2. kullanım alanlı öğrenci kantini yap-işlet-devret modeliyle yapılarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programına bütün finansmanı Sındırgı Belediyesi Başkanlığınıca sağlanan 220 m2. kapalı kullnaım alanlı 2 derslik 1 atelye ve 1 Öğretim elemanı odasından oluşan bina yapılarak hizmete sunulmuştur.
1999-2000 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Maden Programı kapatılmış, 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında İşletmecilik, 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılında İşletmecilik II. Öğretim Programı açılmış ve 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren de Muhasebe II. Öğretim Programı, 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında İthalat-İhracat Programı, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında İthalat-İhracat Programı II. Öğretim 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Turizm ve Otel İŞletmeciliği Programlarına öğrenci alınmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2009 tarihli toplantısında alınan karar ile MYO’larında bölüm ve program adları 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren değiştirildiğinden Muhasebe Programı “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” , İŞletme Programı “İşletme Yönetimi”, İthalat-İhracat Programı “Dış Ticaret”, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı “Ağırlama Hizetleri”, ve Ev Cihazları Teknolojisi Programı “Elektrikli Cihaz Teknolojisi” olmuştur.

Yüksekokulumuz 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Birinci ve İkinci Öğretim, İşletme Yönetimi Birinci ve İkinci Öğretim, Dış Ticaret Birinci ve İkinci Öğretim ve Ağırlama Hizmetleri Birinci ve İkinci Öğretim ile Eğitim-Öğretim hizmetlerini sürdürecektir. Yüksekokulumuzda halen açık bulunan Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programına öğrenci alınması çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülmektedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Bilginin evrenselliğine inanma
Çok yönlü insan kaynakları yetiştirme
Yaratıcı ve yenilikçi olma Araştırmacı, sorgulayıcı eğitim verme
Toplumsal fayda ve ekonomik katkı gerçekleştirme
Yaşam boyu eğitim-öğretim anlayışını benimseme
Akademik etkinliği artırma

 

HEDEFLERİMİZ

MİSYONVİZYON
MİSYON
Önlisans düzeyinde verdiği eğitim öğretimle, Başarılı öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen Teknolojinin sürekli geliştiği bir ortamda kendini yenileyen, etik sorumluluğa sahip takım calışmasına yatkın meslekelemanları yetiştirmek ve Bölgesel-ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak.
VİZYON
Sürdürülebilir gelişime açık, çağdaş bir idari yapı oluşturmak ve kaliteli bir eğitim vererek işletme,muhasebe, ithalat-ihracat alanlarında sektörün gereksinimlerine yanıt veren, çağdaş bilim üreten bir kurum haline gelmek.
739

öğrenci sayımız

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

Yrd. Doç. Dr. Sefer UÇAK

Yrd. Doç. Dr. Sefer UÇAK


SINDIRGI MESLEK YÜKSEKOKULU

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.