KAMU HİZMETLERİ TABLOSU

T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Sındırgı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Öğrenci Belgesi Talebi Dilekçe 30 dakika

2

Öğrenci Zorunlu Staj Belgesi Talebi 1- Dilekçe2- İşyeri Staj Kabul Belgesi   2 Saat

3

Öğrenci Askerlik İşlemleri Dilekçe 30 Dakika

4

Öğrenci Not Durum (Transkript)  Belgesi Dilekçe   2 Saat

5

Öğrencilerimizin diğer Meslek Yüksekokullarına Yatay Geçiş talepleri ile ilgili belge istemleri Dilekçe   1 İş Günü

6

Diğer Meslek Yüksekokullarından Yüksekokulumuza Yatay Geçiş Talepleri 1- Dilekçe2- Öğrenci Blegesi3- Ders İçerikleri4- ÖSYM Yerleşme Belgesi 15 İş günü

7

Öğrenci Çıkış Belgesi Talebi 1- İlişik Kesme Formu,2- 2 Adet Fotoğraf,3-T.C.Ziraat Bankası ilgili hesabına yatırılacak Diploma Harcı Dekontu,4) Öğrenci Kimliği iadesi,5- Yemin Formu. 15 İş Günü

8

Öğrenci Diploma Talepleri Öğrenci Başvurusu 15 İş Günü

9

Öğrenci Sınav İtirazı Maddi Hata Dilekçesi 10 Gün


10

Öğrenci  İzin (Kayıt Dondurma) İşlemleri 1- Dilekçe (Yarıyıl  Başlangıcından Önce)2- Mazeretini Belirtir Belge 1 Hafta

11

Ders Kayıtları 1- Ders Kayıt Formu ( Balıkesir Üniversitesi Akademik Takviminde Belirten Tarihlerde BAÜ Web sayfası  üzerinden)2- Katkı Payı Banka  Dekontu 5 İş Günü

12

Ders Muafiyetleri ve İntibak İşlemleri 1- Dilekçe ( Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcında ilk 2 hafta içinde)2-  Daha Önce Öğrenim Gördüğü/Mezun Olduğu Kurumdan Alınacak;a-) Not Döküm Belgesib-) Ders İçerikleri 5 İş Günü

13

ÖSYM Yerleştirme Sonuçlarına Göre Öğrenci Kayıt İşlemleri ÖSYM Tarafından İlan Edilen Sürelerde1- Mezun Olunan Liseden Alınacak Diploma Aslı Yada Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi2- 12 Adet 4,5×6 (cm) Ebadında Fotoğraf3- Öğrenci TC Kimlik Numarası4- Öğrenci Katkı Payı Banka Dekontu 1 Hafta

14

Personel Görev Yeri Belgesi Talebi Dilekçe 30 Dakika

15

Personel Gelir Belgesi Talebi (Onaylı) Dilekçe   2 Saat

16

Personel Sempozyum,Panel,Konferans vb. Faaliyetler Katılım Talebi 1- Dilekçe2- Katılım Davet Yazısı   1 Ay

17

Personel Malzeme Talebi Taşınır İstek Belgesi   1 Saat

18

Demirbaş, Sarf Malzemesi ve Hizmet Alımları 1-Fiyat Teklif mektubuNot : Fiyat Teklifleri Bizzat.Faks veya e Posta Yoluyla Yapılabilir   3 İş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

Müracaat Yeri:

Adres              : Sındırgı MYO

Tel                   : 0 266 516 17 03

Faks                : 0 266 516 48 01

E-Posta           : sindirgi@balikesir.edu.tr

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.