Öğr. Gör. A. Murat SAYILGAN

msayilgan-s

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı :Ali Murat SAYILGAN
2. Doğum Tarihi :1972
3. Unvanı :Öğr.Gör.
4. Öğrenim Durumu :
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İşletme Anadolu 1997
Yüksek Lisans Yönetim Ve Organizasyon Uluslararası Ahmet Yesevi 2007
Doktora
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
  8.Projeler
  9.İdari Görevler     Staj Komisyonu Başkanlığı
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2013-2014 Güz Genel İşletme 3 0 77
Pazarlama İlkeleri 3 0 89
Halkla İlişkiler 3 0 79
Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yönetimi 2 0 65
İş Güvenliği 2 0 39
2013-2014 Bahar İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 1 271
İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 85
Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yönetimi 3 0 72
İşletme Yönetimi 2 0 87
2014-2015 Güz Pazarlama İlkeleri 3 0 25
Davranış Bilimleri 3 0 36
İş Güvenliği 2 0 34
Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yönetimi 2 0 22
Genel İşletme 3 0 37
Uluslararası Pazarlama 2 0 65
2014-2015 Bahar İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 1 86
İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 25
Araştırma Yöntem Ve Teknikleri 2 1 18
Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yönetimi 2 2 22
İşletme Yönetimi 2 0 23
* İşaretli dersler, lisans dersleri ve ** İşaretli dersler, yükseklisans dersleridir.

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.