Öğr. Gör. Bilge VİLLİ

bvilli-s

 

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı BİLGE VİLLİ
2. Doğum Tarihi 09.09.1986
3. Unvanı Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu Yüksek Lisans
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2005-2010
Yüksek Lisans Pazarlama Dumlupınar Üniversitesi 2010-2012
Doktora İşletme Balıkesir Üniversitesi 2013-
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Villi, B., & Kayabaşı, A. (2013). Kozmetik Ürünlerde Kadınların Dürtüsel Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
ÖZMEN, H. İ., &VİLLİ, B. SOSYAL MEDYA VE FİNANSAL PERFORMANS: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA.(2013)
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
UÇAK, S., & VİLLİ, B. EKO ETKİNLİK KAPSAMINDA ÇEVRESEL ETKİ GÖSTERGELERİ:OECD DEĞERLENDİRMESİ. (2013)
7.6 Diğer Yayınlar
  8.Projeler
  9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2013-2014 Güz İşletme Bütçeleri 2 1 56
İletişim 2 1 49
İşletme 2 1 157
Uluslararası Pazarlama 2 1 78
2013-2014 Bahar Pazar Araştırmaları 3 0 52
Üretim Yönetimi 2 1 52
İnsan Kaynakları Yön. 2 1 54
Yönetim ve Organizasyon 2 1 33
2014-2015 Güz Genel İşletme 3 0 61
İşletme Bec. Grup Çal. 2 1 12
Turizm Pazarlaması 3 0 20
İşletme 3 0 129
Kalite Güv. Ve Standartları 2 0 70
2014-2015 Bahar Yönetim ve Organizasyon 3 0 64
Üretim Yönetimi 3 0 21
Örgütsel Davranış 2 1 16
İnsan Kaynakları Yön. 3 0 25
İşletme Yönetimi 3 0 92
İletişim 2 1 60
* İşaretli dersler, lisans dersleri ve ** İşaretli dersler, yükseklisans dersleridir.

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.