Öğr. Gör. Elif DUMAN

eduman-s

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı :Elif Duman
2. Doğum Tarihi :15.04.1984
3. Unvanı :Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu :Yüksek Lisans
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2006
Yüksek Lisans Yönetim ve Organizasyon Anadolu Üniversitesi 2011
Doktora İşletme Balıkesir Üniversitesi Devam Ediyor
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
S.Benligiray;A.Geylan ve E.Duman(2009).”İşletmelerin Web Sitelerinde Vizyon ve Misyonlarını Açıklama Durumları ve İlişkili Faktörlerin Analizi”.Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu.15-17 Nisan,Lefkoşa-KKTC.Bildiri Kitabı, Antalya: Kros Ofset, s. 163-176.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
S.Benligiray;A.Geylan ve E.Duman(2010).’İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Olarak Yönlendirilmesinin Finansal Performansı Etkileyip Etkilemediğinin Analizi”A.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi,C:10,S:1,s:61-84
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
  8.Projeler
  9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2014-2015 Güz Maliyet Muhasebesi 3 0 20
2014-2015 Güz Şirketler Muhasebesi 3 0 20
2014-2015 Güz Muhasebe ve vergide güncel konular 2 1 19
2014-2015 Güz Turizm İşletmelerinde maliyet Analizi 2 1 32
2014-2015 Güz Genel Muhasebe I 4 0 62
2014-2015 Bahar Mali Tablolar Analizi 3 1 18
2014-2015 Bahar Banka Muhasebesi 2 1 15
2014-2015 Bahar Dış ticaret İşlemleri Muhasebesi 2 0 17
2014-2015 Bahar Genel MuhasebeII 4 0 57
2014-2015 Bahar Meslek Etiği 2 0 15
2013-2014 Güz Maliyet Muhasebesi 3 0 45
2013-2014 Güz Şirketler Muhasebesi 3 0 52
2013-2014 Güz Muhasebe ve vergide güncel konular 2 1 42
2013-2014 Güz Turizm İşletmelerinde maliyet Analizi 2 1 58
2013-2014 Güz Genel Muhasebe I 4 0 70
2013-2014 Bahar Mali Tablolar Analizi 3 1 47
2013-2014 Bahar Banka Muhasebesi 2 1 44
2013-2014 Bahar Dış ticaret İşlemleri Muhasebesi 2 0 45
2013-2014 Bahar Genel MuhasebeII 4 0 40
2013-2014 Bahar Meslek Etiği 2 0 34
* İşaretli dersler, lisans dersleri ve ** İşaretli dersler, yükseklisans dersleridir.

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.