Öğr. Gör. Hamza ÖZKAN

hozkan-s

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı : Hamza ÖZKAN
2. Doğum Tarihi : 11.05.1986
3. Unvanı : Öğr. Gör.
4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İşletme Niğde Üni. 2004-2008
Yüksek Lisans Muhasebe-Finansman Niğde Üni. 2008-2012
Doktora
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
  8.Projeler
  9.İdari Görevler
Yüksekokul Sekreter V.
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2013-2014 Güz Yatırım analizi ve portföy yön. 3 0 71
2013-2014 Güz Finansal Yönetim 3 1 60
2013-2014 Güz Temel Hukuk 3 0 132
2013-2014 Güz Araştırma Yöntem ve Tek. 1 1 102
2013-2014 Güz Uluslararası Ekonomik Kur. 2 0 77
2013-2014 Bahar Ticaret Hukuku 3 0 134
2013-2014 Bahar Dış Ticaret İşl. Muh. 2 0 87
2013-2014 Bahar Finansal Yatırım Araçları 3 0 52
2013-2014 Bahar Serbest Bölgeler 2 0 43
2014-2015 Güz Temel Hukuk 3 0 201
2014-2015 Güz Finansal Yönetim 3 1 51
2014-2015 Güz Uluslararası Ekonomik Kur. 2 0 60
2014-2015 Güz Genel Muhasebe 4 0 128
2014-2015 Bahar Ticaret Hukuku 3 0 184
2014-2015 Bahar Banka Muhasebesi 2 1 34
2014-2015 Bahar Genel Muhasebe II 3 0 56
2014-2015 Bahar Dış Ticaret Finansman Tek. 3 0 74
2014-2015 Bahar Dış Tic. İşl. Muh. 2 0 70
* İşaretli dersler, lisans dersleri ve ** İşaretli dersler, yükseklisans dersleridir.

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.