Öğr. Gör. K. Nihat PEKBAY

npekbay-s

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Kaya Nihat PEKBAY

Doğum Tarihi: 18.11.1981

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans Konaklama İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi

2001-2005

Y. Lisans Turizm İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi  2008-Devam Ediyor

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Etik İklim’in İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi:Antalya Yöresindeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde bir Uygulama

Yar. Doç. Dr. Aydın ÇEVİRGEN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretim Görevlisi  Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü 2008-
Restaurant Müdürü  Marriott Resort and SPA, Myrtle Beach, USA 2005-2007
Resepsiyonist  Nippon Otel, İstanbul 1999-2001

İdari Görevler :

2009-2010     Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Staj Komisyonu Üyeliği

Son iki yılda verdiği önlisans düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2009-2010

Güz Servis Tek.ve Menü Planlama   3   1   28
Kat Hizmetleri Yönetimi   2   1   24
Turizm Ekonomisi   3   0   28
Yiyecek İçecek İşletmeciliği   2   1   24
Yiy.İçe.Hizmet Otomasyonu   2   1   24
Yönlendirilmiş Çalışma   1   1   24
İlkbahar Mutfak Hizmetleri Yönetimi   2   1   28
Turizm İşletmelerinde Etik   2   0   24
Yiyecek İçecek Malzeme Kont.   3   0   24
Yönlendirilmiş Çalışma   1   1   24
2010-2011 Güz
Servis Tek.ve Menü Planlama   3   1   49
Yiyecek İçecek İşletmeciliği   2   1   29
Gıda Teknolojisi   2   1   42
Turizm İşl.Maliyet Analizleri   2   1   26
Yönlendirilmiş Çalışma   1   1   24
Maliyet Muhasebesi   2   1   82
İlkbahar Mutfak Hizmetleri Yönetimi   2   1   38
Turizm İşletmelerinde Etik   2   0   28
Yiyecek İçecek Malzeme Kont.   3   0   29
Yönlendirilmiş Çalışma   1   1   50
Otel İşletmeciliği   2   1   37

 

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.