Öğr. Gör. Dr. Melike GÜL

mgul-s

 ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı :Melike GÜL
2. Doğum Tarihi 08.07.1979
3. Unvanı :Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu :
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Balıkesir Üniversitesi 1996-2000
Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Balıkesir Üniversitesi SBE 2000-2003
Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Balıkesir Üniversitesi SBE 2012-
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Bozok, D., Gül, K., Gül, M.ve Saatcı, G. (2015). Measurement of Brand Equity at the Facility Level in Accomodation Sector and an Application. Science Journal of Business and Management, 3(1), 1-10.
Gül, K. ve Gül, M. (2015). The Effect of Credit Usage on Touristic Consumption and Application in Turkey. Open Access Library Journal, 2, e1250. doi:
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Gul, K. ve Gul, M. (2014). The Effect of Credit Usage on Touristic Consumption and Application in Turkey.  Tourman 2014 9. International Conference:”New Perspective in Tourism and Hospitality Management”, 25-27 September 2014, Burhaniye/Turkey.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Gül, K. ve Gül, M. (2012). Yerel Halkın Üniversite ve Üniversite Öğrencilerine Bakış Açısı: Balıkesir Örneği, Mevzuat Dergisi 14(172), ISSN 1306-0767.
GüL, K., Erdem, B. ve Gül, M.(2013). Yerel Festivallerin Etkinliğine Bağlı Ziyaretçi Kazanımları: Sındırgı Yağcıbedir Festivali Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18(2), 213-239.
Erdem, B., GüL, K. ve Gül, M.(2013). Pazar Yönlülük, İnovasyon Yönlülük ve Firma Performansı İlişkisi: Ankara’da Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 74-104
Karagöz (Gül), M. (2003). Toplam Kalite Yönetimi ve Öğrenen Örgüt İlişkisi: Konaklama İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme. Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı: 500, 40-49.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
Harak, T., Çekirge, O. Ve Gül, M. (2005). “Çok Uluslu İşletmelerin Küresel Reklam Stratejileri”. Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik, Editörler: Oya A. SEYMEN ve Tamer BOLAT, Ankara:Nobel Yayın Dağıtım, 249-270.
Gül, M. Ve Gül, K. (2005). “Çok Uluslu İşletmelerde İşgören Sağlama Süreci”. Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik, Editörler: Oya A. SEYMEN ve Tamer BOLAT, Ankara:Nobel Yayın Dağıtım, 249-270.
Seymen, O. A., Erdem, B. ve Gül, M.K. (2011). Konaklama İşletmelerinde Çağdaş Kat Hizmetleri Yönetimi.Ankara: Detay Yayıncılık.
  8.Projeler
  9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2013-2014 GÜZ Gıda Teknolojisi 3 0 50
Genel Turizm 3 0 50
Turizm Coğrafyası 1 2 1 55
Seyahat Acenteciliği 2 1 35
BAHAR Kat Hizmetleri 2 1 50
Mutfak Hizmetleri Y. 2 1 50
Turizm Coğrafyası 2 2 1 55
Kongre Seminer Org 2 1 35
2014-2015 GÜZ Gıda Teknolojisi 3 0 22
İletişim 3 0 22
Genel Turizm 3 0 22
Turizm Coğrafyası1 2 1 30
Seyahat Acenteciliği 2 1 20
Turizmde Tanıtma Satış Geliştirme 1 1 35
BAHAR Kat Hizmetleri 2 1 20
Mutfak Hizmetleri Y. 2 1 20
Turizm Coğrafyası2 2 1 30
Kongre Seminer Org 2 1 20
Otel İşletmeciliği 3 0 20
Turizm Coğrafyası 1 1 25
Meslek Etiği 2 0 60
* İşaretli dersler, lisans dersleri ve ** İşaretli dersler, yükseklisans dersleridir.

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.