Öğr. Gör. Nebahattin UÇAR

nucar-s

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Nebahattin UÇAR

Doğum Tarihi: 14-02-1969

Medeni Hali: Evli -2 Çocuk

Askerlik Durumu: Yaptı

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği A.B.D./Cevher Hazırlama Dumlupınar Üniversitesi

2007-dev.

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği A.B.D./Cevher Hazırlama Dokuz Eylül Üniversitesi

1996-1999

Lisans

Maden Müh./Mühendislik Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1987-1992

 

Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı:

 

Bigadiç -Tülü  Açık Ocağı Kolemanit Cevherinin Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması.

Doç. Dr. Ali UÇAR

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Evaluation of Environmental Pollution Coming from Mining Activities.

 

Yrd. Doç. Dr. Ziya ERGİN

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör..

Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uyg. Bölümü, 1996-2011

Öğrtmen.

Ahmet Yesevi Süper Lisesi /Altındağ ANKARA- M.E.B. 1992-1996

 

 

İdari Görevler : (1996-2011 Yılları arası)

2011-Dev. Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı

2007-2011 Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcılığı,

2000-2005 Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcılığı,

2007-2011 Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyeliği,

2007-2011 Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu Üyeliği,

2000-2005 Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyeliği,

2000-2005 Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu Üyeliği

2000-2011 Değişik Komisyon Başkanlıkları

Son iki yılda verdiği önlisans düzeydeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2009-2010

Güz

Bilg. Don. ve İşl. Sis.

2

0

242

Ticari Matematik

2

1

129

Mesleki İngilizce I

2

0

88

İlkbahar

Bilgisayar

2

0

26

Mesleki İngilizce II

2

0

88

Ticari Matematik

2

1

202

2010-2011

Güz

Bilg. Don. ve İşl. Sis.

2

0

237

Ticari Matematik

2

1

127

Mesleki İngilizce

2

0

90

İlkbahar

Bilgisayar

2

0

27

Mesleki İngilizce II

2

0

90

İstatistik

2

0

104

 

 

1996-2011 Yılları Arası Vermiş Olduğu Önlisans Düzeyindeki dersler:

 

1-Bilgisayar

2-Bilgisayara Giriş

3-Bilgisayar Don. ve İşltm. Sis.

4-Bilgisayar Büro Programları

5-Yabancı Dil (İngilizce)

6-Mesleki İngilizce I

7-Mesleki İngilizce II

8-Matematik

9-Ticari matematik

10-İstatistik

11-Yönlendirilmiş Çalışma I

12-Yönlendirilmiş Çalışma II

13-Cevher Hazırlama

14-Madenlerde Havalandırma

15-Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı

16-Açık İşletme Metotları

 

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.