Öğr. Gör. Özlem TORAMAN

otoraman-s

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı : Özlem TORAMAN
2. Doğum Tarihi :29.10.1983
3. Unvanı :Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu :
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İşletme/Muhasebe-Finansman Marmara Üniversitesi 2005-2008
Yüksek Lisans İşletme/Muhasebe Denetimi Marmara Üniversitesi 2011-2014
Doktora
5. Akademik Unvanlar
Öğretim Görevlisi
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
  8.Projeler
  9.İdari Görevler
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği
Yüksekokul Kurulu Üyeliği
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanlığı
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2014-2015 Bahar Ticaret Hukuku 3 0 46
2014-2015 Bahar Dış Ticaret İşlemleri Muh. 2 1 13
2014-2015 Bahar Paket Programlar II 3 1 60
2014-2015 Bahar Muhasebe Denetimi 3 0 18
2014-2015 Bahar Genel Muhasebe 3 0 22
2014-2015 Bahar Genel Muhasebe II 4 0 53
2014-2015 Bahar Türk Vergi Sistemi 3 0 22
2014-2015 Güz Reasürans 2 1 73
2014-2015 Güz Finansal Piyasa ve Kurumlar 3 0 28
2014-2015 Güz Bankacılık ve Kambiyo İşl. 3 0 72
2014-2015 Güz Genel Muhasebe I 4 0 54
2014-2015 Güz Paket Programlar I 3 1 83
2014-2015 Güz Vergi Hukuku 3 0 18
2013-2014 Bahar Genel Muhasebe II 4 0 108
2013-2014 Bahar Banka Muhasebesi 2 1 117
2013-2014 Bahar Paket Programlar II 3 1 97
2013-2014 Bahar Muhasebe Denetimi 3 0 43
2013-2014 Bahar Genel Muhasebe 3 0 83
2013-2014 Güz Sigorta Muhasebesi 2 0 86
2013-2014 Güz Maliyet Muhasebesi 3 1 57
2013-2014 Güz Bankacılık ve Kambiyo İşl. 3 0 92
2013-2014 Güz Genel Muhasebe 4 0 34
2013-2014 Güz Paket Programlar 3 1 103
* İşaretli dersler, lisans dersleri ve ** İşaretli dersler, yükseklisans dersleridir.

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.