Öğr. Gör. Şevket CANTÜRK

scanturk.jpg

 ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı :Şevket CANTÜRK
3. Unvanı :Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu :Yüksek Lisans
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Elektrik Öğretmenliği Marmara Üni. 2005
Yüksek Lisans Makine Eğitimi S. Demirel Üni. 2012
Doktora Elektrik-Elektronik Müh. Balıkesir Üni. Devam Ediyor
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
CANTÜRK, Ş., SELBAŞ, R., ŞENCAN, A., ŞENOL, R..’Güneş izlenmeli fotovoltaik pil sistemiyle çalışan bir buzdolabının deneysel analizi’ Ulusal İklimlendirme Ve Soğutma Sempozyumu, İKSES’12: Eylül 2012, Bildiriler: (s. 313-322), BALIKESİR.
7.6 Diğer Yayınlar
  8.Projeler
Güneş Pili ile Çalışan Bir Buzdolabının Termodinamik Analizi’ (SDÜ/BAP PROJESİ/ARAŞTIRMACI, 2012)
  9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2014-2015 Güz Ev Cihazları-I 3 1 37
2014-2015 Güz Temel Elektrik 4 0 42
2014-2015 Güz Elektrik Tesisatları 2 1 36
2014-2015 Güz Ölçme Tekniği 3 1 40
2014-2015 Güz Matematik 3 0 42
2014-2015 Güz Ev Tipi Soğ. Sist. 3 1 33
2014-2015 Bahar Ev Cihazları-II 3 1 36
2014-2015 Bahar Temel Elektronik 4 0 41
2014-2015 Bahar Sayısal Elektronik 3 1 40
2014-2015 Bahar Sistem An. Ve Tas. 3 1 33
2014-2015 Bahar Programlanabilir Den. 2 1 18
2014-2015 Bahar Sensörler ve Trans. 3 0 70
2014-2015 Bahar Özel Tesisat 2 1 70
* İşaretli dersler, lisans dersleri ve ** İşaretli dersler, yükseklisans dersleridir.

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.