Yrd. Doç. Dr. Sefer UÇAK

sucak-s

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:  Sefer UÇAK

Medeni durum: Evli-1 çocuk

Doğum Tarihi: 1976

Yabancı dil: İngilizce (ÜDS: 56,25)

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lise Kabataş Erkek Lisesi

1990 – 1993

Lisans Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Bölümü Balıkesir Üniversitesi

1994 – 1999

Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsüİktisat Anabilim Dalı Balıkesir Üniversitesi

1999 – 2003

Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsüİktisat ABD – İktisat Politikası Kocaeli Üniversitesi

2004 – 2010

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı:

Resmi İhracat Kredi Sigortası: Türk-Eximbank Örneği ve Karşılaştırılması.

Doç. Dr. Kerim ÖZDEMİR.

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Alternatif Enerji ve Enerji Üretimi-Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi.

Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bandırma İİBF iktisat Bölümü,  Balıkesir Üniversitesi 2000-2004
Öğr. Gör. Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü,Balıkesir Üniversitesi 2004-2010
Dr.Öğr.Gör. Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü,Balıkesir Üniversitesi 2010- 2011
Yrd.Doç. Dr. Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü,Balıkesir Üniversitesi 2011-

Projelerde Yaptığı Görevler :

İdari Görevler:

2004-2007     Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Staj Komisyonu Üyeliği.

2007-2010     Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

2007-2010     Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcısı.

2011-           Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı

 

Son iki yılda verdiği önlisans ve lisans düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2010-2011

Güz Genel İktisat

3

1

Avrupa Birliği ve Türkiye

2

0

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

2

0

Türkiye Ekonomisi

2

0

Bahar Makro İktisat

3

0

Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri

2

0

Dış ticaret işlemleri

3

1

İthalat-ihracat uygulamaları

0

2

2012-2013 Güz Ul.Ekonomik Kuruluşlar(Balıkesir İİBF-İşletme)

2

0

Mikro Ekonomi

3

0

Dış Ticaret İşlemleri 1

2

1

Gümrük İşlemleri

2

0

Ul.Ekonomik Kuruluşlar

2

0

Bahar Dış Tic.Fin.Teknikleri

3

0

Dış Ticaret İşlemleri 2

2

1

Makro Ekonomi

3

0

Serbest Bölgeler

2

0

ESERLER

A. ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

    A1.    BAYRAKTUTAN, Y.- YILGÖR, M.- UÇAK, S. Renewable Electricity  Generation and Economic Growth: Panel-Data Analysis for OECD Members, International Research Journal of Finance and Economics, Issue: 66, (2011), pp. 59-66.

B. ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

  1. B1.       ÖZMEN, H. İ.-ÖZMEN, F.,- UCAK, S. 2007, Entrepreneurship Education At Universities With The Frame Of New Economy: The Role Of Universities To Educate Entrepreneur Person, 6th Knowledge, Economy And Management International Congress, 26-28 December, KOCAELİ, TURKEY.

C. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

C1.    BAYRAKTUTAN, Y.- UÇAK, S.- KAYNAK, S. Renewable energy, Turkey and the World, “Energy Economics (A.Develi, S.Kaynak (Eds.)) içinde”, Peter Lang Publications., 2012.

 

 

 

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

  1. D1.       SAKARYA, Ş.- UÇAK, S. “Türkiye’de İhracat Kredi Sigortası Uygulaması;       ABD ve Güney Kore İle Karşılaştırması” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 11, Bahar 2007/2, ss. 103-117.

 

  1. D2.       BAYRAKTUTAN, Y.- UÇAK, S.,- BİCİL, İ.M. “Yükselen Piyasalarda Elektrik Tüketimi-Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi, Yıl: 2012, Cilt: 21, Sayı: 1, , ss. 241-254.

 

  1. D3.        BAYRAKTUTAN, Y.- UÇAK, S. “Ekolojik iktisat ve kalkınmanın sürdürülebilirliği”      Kilis 7 Aralık üniversitesi İİBF AAÇ Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, Mayıs 2011. ss.17-36.

 

  1. D4.        UÇAK, S. “Dış Borçlar, Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri ve Türkiye”  Üniversite ve Toplum: Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi. (Editörel), Aralık 2006, Cilt 6, Sayı 4.

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

  1. E1.        SAKARYA, Ş.- UÇAK, S. “Enerji Yatırımlarının Finansmanında Alternatif Model Önerisi: Enerji Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  12. ULUSAL FİNANS SEMPOZYUMU, 22-25 Ekim 2008, KAYSERİ.

 

  1. E2.        UÇAK, S. -ÖZMEN, F. -ÖZMEN, H. İ. 2007, İthalat-İhracat Programı Staj Değerlendirmesi: Sındırgı Meslek Yüksekokulu İthalat-İhracat Programı Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Bergama, İZMİR.

 

  1. E3.        UÇAK, S. – VİLLİ, B. “Eko-Etkinlik Kapsaminda Çevresel Etki Göstergeleri: OECD Değerlendirmesi”  Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 1, 2013. ISSN: 1309-8012 (Online), SOSBİLKO 2013, İZMİR.

 

  1. E4.        UÇAK, S.- USUPBEYLİ, A. “Sürdürülebilir Kalkinmada Karbondioksit Emisyonlaribüyüme Ilişkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye” Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 1, 2013. ISSN: 1309-8012 (Online), SOSBİLKO 2013, İZMİR. (Ekonomi Bilimleri dalında En iyi Bildiri Ödülü)

 

F. DİĞER YAYINLAR:

  1. UÇAK, S., 2010,  Seminer – Güncel Ekonomik Gelişmeler., Sındırgı Meslek Yüksekokulu.

 

 

2017 Ösys Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!


— Kayıt Tarihleri : 13 Eylül – 19 Eylül 2017 mesai saatlari içerisinde.

— 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler öncelikle ÖSYM Sonuç Belgesi ile Fakülte/Yüksekokul/Meslekyüksekokulu öğrenci birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

— İkinci öğretim öğrencilerinin birimlerinden öğrenci numaralarını öğrenip Halkbankası Şubelerinden katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

— Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

— Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden  “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)

— Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu

— Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.